Rekrutacja do szkoły podstawowej 2020/2021

 

Informacja w sprawie naboru do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

 

Szanowni Państwo!

 

Ze względu na stan epidemiologiczny druki wniosków oraz zgłoszeń do klasy I szkoły podstawowej

można pobrać w zakładce rekrutacja do szkoły podstawowej oraz w zakładce dla rodzica – do pobrania.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 34 składają zgłoszenie do obwodowej

szkoły podstawowej. Dzieci obwodowe przyjmowane są poza rekrutacją. Rodzice dzieci spoza obwodu s

kładają wnioski w terminie od 25.05.2020 r. do 03.06.2020 r.

Zgłoszenia i wnioski można przesyłać w formie elektronicznej ( skan lub zdjęcie) na adres zs4dg@poczta.onet.pl .

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentu w formie elektronicznej,             

w wyjątkowych sytuacjach,  oryginały, w zaklejonych kopertach, można pozostawić na portierni. Natomiast

po zakończeniu stanu epidemiologicznego, wszyscy rodzice zobowiązani są dostarczyć oryginały dokumentów

do sekretariatu szkoły.