Dyżury wakacyjne

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny 2023/2024 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych  w Dąbrowie Górniczej

  • We wszystkich dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów:

 

  1. Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

 

  1. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny zarówno do jednostki macierzystej, jak i do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

  1. Nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 27 maja 2024 r:

 

6 - 10 maja 2024 r.

przyjmowanie kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny

 

13 – 15 maja 2024 r.

weryfikacja złożonych kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny

16 – 24 maja 2024 r.

przekazanie kart zgłoszeniowych przez jednostki macierzyste do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

27 maja 2024 r.

publikacja listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej

 

Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe jedynie, gdy jednostka dyżurująca dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisane zostanie na listę rezerwową.

 

  1. Rodzice, którzy będą chcieli zrezygnować z dyżuru wakacyjnego są zobowiązani niezwłocznie zgłosić się do zadeklarowanego dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w celu wykreślenia dziecka z listy.

 

  1. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na bieżąco będzie sprawdzana frekwencja uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny. Po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dyrektor będzie mógł wykreślić dziecko z listy, a na to miejsce przyjąć kolejnego oczekującego przedszkolaka.

 

  1. W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

  1. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola macierzystego.

 

  1. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza ( przedszkole macierzyste) przed zapisem na dyżur.

 

 

HARMONOGRAM DYŻURU WAKACYJNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

REJON I TERMIN DYŻURU

REDEN

TERMIN DYŻURU

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 20

01.07.2024 r. - 31.07.2024 r.

Przedszkole nr 10

Przedszkole nr 11

01.08.2024 .- 30.08.2024 r.

GOŁONÓG STARY

TERMIN DYŻURU

Przedszkole nr 4

Przedszkole nr 13

01.07.2024 r.-31.07.2024 r.

Przedszkole nr 12

Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi (Przedszkole nr 3)         

01.08.2024 r.-30.08.2024 r.

GOŁONÓG NOWY

TERMIN DYŻURU

Przedszkole nr 14

Przedszkole nr 36

01.07.2024 r. -31.07.2024 r.

Przedszkole nr 32

01.08.2024 r.-30.08.2024 r.

MYDLICE

TERMIN DYŻURU

Przedszkole nr 34

Przedszkole nr 39

01.07.2024 r.-31.07.2024 r.

Przedszkole nr 9

Przedszkole nr 29

01.08.2024 r.-30.08.2024 r.

ZIELONA

TERMIN DYŻURU

Przedszkole nr 6

01.07.2024 r.-31.07.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego

01.08.2024 r.-30.08.2024 r.

ZĄBKOWICE/TUCZNAWA

TERMIN DYŻURU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Przedszkole nr 28)

01.07.2024 r.-31.07.2024 r.

Przedszkole nr 33

01.08.2024 r.-30.08.2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Dąbrowa Górnicza – Tucznawa          (Przedszkole nr 19)

01.07.2024 r.-12.07.2024 r.

STRZEMIESZYCE

TERMIN DYŻURU

Przedszkole nr 17

Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 3 (Przedszkole nr 16)

01.07.2024 r.-19.07.2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Przedszkole nr 15)

12.08.2024 r. - 30.08.2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Przedszkole nr 18)

 

 22.07.2024 r.- 09.08.2024 r.

 

BŁĘDÓW/OKRADZIONÓW/ŁOSIEŃ

TERMIN DYŻURU

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi
im. Janusza Korczaka

01.07.2024 r.- 19.07.2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Dąbrowa Górnicza - Błędów                   (Przedszkole nr 5)

12.08.2024 r.- 30.08.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej Dąbrowa Górnicza- Łosień

Brak dyżuru z uwagi na trwające prace remontowe

UJEJSCE/TRZEBIESŁAWICE

TERMIN DYŻURU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Dąbrowa Górnicza - Ujejsce (Przedszkole nr 7)

15.07.2024 r.- 31.07.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi Dąbrowa Górnicza - Trzebiesławice

19.08.2024 r.- 30.08.2024 r.