pedagog szkolny

 

 

 

Prezentacja : Jak dbać o zdrowie psychiczne podczas epidemi?

 

 

Artykuł:

Pomaganie dziecku w radzeniu sobie ze stresem

-----------------------------------------

Artykuł :

Stres szkolny –niedostrzegane cierpienie dzieci

 

 

 

Zdalna praca pedagogów  szkolnych

Pedagodzy szkolni  Anita Bałdys, Izabela Majchrzak, Anna Rakowiecka są  do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:

1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.

2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.

3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny.

 

Zadania realizowane przez pedagogów podczas zdalnego nauczania:

  1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
  3. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
  4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
  5. Pomoc materialna, rzeczowa.
  6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
  7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  8. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej.
  9. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.