Informacje

 

Wyprawka 3-latka:


• kredki ołówkowe (niełamiące),
• kredki świecowe,
• farby plakatowe,
• farby akwarele,
• ołówek, gumka, temperówka,
• plastelina,
• klej w sztyfcie x2,
• blok rysunkowy (biały i kolorowy),
• blok techniczny (biały i kolorowy),
• papier kolorowy,
• papier samoprzylepny,
• teczka z gumką x2 (podpisana),
• ryza papieru ksero,
• kolorowanka z dużymi postaciami,
• chusteczki higieniczne i nawilżające,
• buty z gumową podeszwą,
• ubranie na ewentualne przebranie.

 

Dla pozostałych grup wszystkie informacje zostaną przekazane przez wychowawców w pierwszych dniach września

 

 

 

    Uchwałą nr XV/338/2016 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. z dniem 1 września 2016 r. zostało założone Przedszkole nr 3 i włączone do Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej.

 

    Przedszkole nr 3 powstało z przekształcenia funkcjonujących dotychczas Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 34, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej. Placówka udostępnia 150 miejsc dla dzieci  w wieku 3-6 lat w 6 grupach przedszkolnych. Czas pracy przedszkola obejmuje godziny od 6.00 do 16.30

Przedszkole dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednim do właściwego przebiegu procesu wychowania i opieki. Do dyspozycji dzieci jest sześć sal dydaktycznych, obszerna jadalnia – stołówka szkolna, (z której korzystają najstarsze grupy: dzieci pięcioletnie i sześcioletnie), sala do zajęć specjalistycznych (terapii logopedycznej  i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych),dwa place zabaw. Zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia z rytmiki odbywają się w holu oddziałów przedszkolnych. Dzieci mogą również korzystać z sali do zajęć rekreacyjnych, pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego o wymiarach mniejszych tzw. sal do gimnastyki korekcyjnej, pracowni komputerowej znajdujących się na terenie zespołu. Wyposażenie dydaktyczne umożliwia realizację zadań statutowych i pozwala na osiąganie wysokiej jakości pracy. Baza oraz wyposażenie są systematycznie modernizowane. Organizacja zajęć odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedszkolu dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę pedagogiczną, od chwili przyjścia do przedszkola tj. od godz. 6.00 do 16.30, sprawowaną przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciele dbają o ład, czystość, estetykę i odpowiedni wystrój sal i pomieszczeń, w których przebywają dzieci. Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest na podstawie aktualnej podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Budynek Zespołu Szkół nr 4 posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych, co bardzo ułatwia rodzicom dzieci przedszkolnych posiadającym młodsze pociechy, wjeżdżanie wózkami na teren obiektu.