Wykaz podręczników i programów nauczania

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

 

Rok szkolny 2018/2019

Uwaga !!!

Uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej,

Rodzice zakupują we własnym zakresie podręczniki do religii, jeżeli zgłosili udział dziecka w tych zajęciach- dotyczy wszystkich klas. rodzice uczniów klasy VI dodatkowo kupują we własnym zakresie podręcznik do języka niemieckiego. Pozostałe podręczniki dla wszystkich klas są bezpłatne w ramach dotacji podręcznikowej.