Dzień Przedmiotów Przyrodniczych

W dniu 30 kwietnia 2024 w naszej szkole odbył się Dzień Przedmiotów Przyrodniczych. Uczniowie klas: 6, 7, 8 uczestniczyli w ciekawym wydarzeniu. Wszyscy uczniowie tych klas na jednej godzinie lekcyjnej wzięli udział w quizie: w parach odpowiadali na pytania z biologii, geografii, chemii i fizyki. Na kolejnych lekcjach wzięli udział w warsztatach: rozwiązywali zagadnienia z chemii i fizyki oraz zagadnienia z biologii i geografii. Wykrywali obecność skrobi w  produktach, obserwowali bezbarwne i wybarwione ziarna skrobi pod mikroskopem. Rozpoznawali komórki roślinne i zwierzęce, ich struktury i funkcje oraz gatunki płazów i gadów. Wykonywali doświadczenia na denaturację białka obserwując wpływ czynników na denaturację białka oraz reakcję biuretową na wykrywanie białka. Rozpoznawali właściwości magnetyczne różnych materiałów. Pracowali z mapą obliczając rzeczywista odległość między miejscowościami.
Zwieńczeniem obchodów był turniej międzyklasowy, w którym 3-osobowe reprezentacje klas rozwiązywali polecenia. Wszyscy uczniowie byli zaangażowani, również słuchacze brali żywo udział w dyskusji podczas, gdy zespoły klasowe przygotowywały się do prezentacji swych odpowiedzi.
Oczekujemy kolejnej edycji takiego dnia w przyszłym roku szkolnym. Bardzo się podobało!