Projekt comenius - wizyta w grecji (xanthi) 10-16 kwietnia 2016

5 spotkanie projektowe:  Xanthi – Grecja, 10.- 16 kwietnia 2016


Ostatnie spotkanie podsumowujące okres 2 letniej pracy w ramach projektu „Edu-living & Edu-leaving” odbyło się w Grecji  a naszym gospodarzem była szkoła 2nd General Lyceum  w Xanthi.  W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy oraz Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Pełka, koordynator projektu mgr Anna Ryś oraz uczniowie: Julia Nowak i Patryk Cichoń. Było to spotkanie obfitujące nie tylko w podsumowania, ale również pełne wzruszeń i radości  z możliwości jakie dała nam wspólna praca nad zapobieganiem przedwczesnej rezygnacji z edukacji.

Wizyta w szkole partnerskiej rozpoczęła się od muzycznego powitania tradycyjną grecką muzyką w wykonaniu uczniów. Obejrzeliśmy prezentację Power Pont na temat miasta Xanthi oraz zwiedziliśmy szkołę i poznaliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zapoznaliśmy się z systemem edukacji w Grecji oraz odbyliśmy dyskusję, podczas której porównywaliśmy różne systemy edukacji. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z psychologiem, podczas których uczyli się asertywności i otwartości w kontaktach w rówieśnikami. Poznając tradycje regionu odwiedziliśmy Muzeum Folkloru i Historii Miasta Xanthi. Wizyta na Starym Mieście była okazją do poznania typowej architektury regionu.

Podczas spotkania projektowego uczestniczyliśmy w  wielu ciekawych prelekcjach i spotkaniach. Jedną z nich była prezentacja na temat Sieci Monitorującej Zjawisko Przemocy Szkolnej i jej działalności w celu zmniejszenia zastraszanie i pomocy studentom, którzy myślą o rzuceniu szkoły z tego powodu. Uczestniczyliśmy również w spotkaniu z Konsultantem w zakresie poradnictwa zawodowego szkół średnich miasta Xanthi oraz Dyrektorem zajęć pozalekcyjnych w szkołach średnich miasta Xanthi. Prelegenci omówili wysiłki i inicjatywy podejmowane w szkołach w celu pomocy studentom w uzyskaniu samoświadomości i pewności siebie, aby mogli dokonywać właściwych wyborów dotyczących ich udziału w zajęciach pozalekcyjnych i ich perspektyw zawodowych w trakcie ich nauki. Podczas dyskusji partnerzy mieli okazję na wymianę dobrych praktyk i pomysłów realizowanych w ramach różnych systemów edukacyjnych w swoich krajach. Nauczyciele i uczniowie zwiedzili również jezioro Avdera,  kościół św. Mikołaja w Porto Lagos i Muzeum Archeologicznego Starożytnego Miasta Avdera.  Podczas pobytu uczestnicy spotkali się z  vice burmistrzem miasta Abdera. Nauczyciele pracowali nad przygotowaniem magazynu i innych produktów końcowych projektu. Prowadzono również prace nad raportem finalnym.  W czasie pobytu w Xanthi odbyło się również spotkanie z lokalnymi władzami – wizyta w Ratuszu i spotkanie z burmistrzem miasta  było okazją do omówienia zjawiska drop–out na terenie gminy oraz wymiany doświadczeń w krajach partnerskich. Uczniowie przygotowali piosenkę na temat zjawiska „drop-out” pod okiem miejscowego muzyka Antonis Mousadesa. Podczas gdy uczniowie brali udział w warsztatach tańca tradycyjnego, zorganizowanych przez trenerów jednego z wielu stowarzyszeń kulturalnych miasta,  nauczyciele pracowali nad wnioskami i sugestiami dotyczącymi oceny lokalnych działań i ewaluacji projektu. Niewątpliwą atrakcją był udział drużyn projektowych i uczniów szkoły goszczącej w  podróży na wyspę Thassos, gdzie mogliśmy podziwiać starożytny teatr i malowniczy port.

Ostatni dzień pobytu upłynął nam na wytężonej pracy nad raportem końcowym i oceną spotkania i działań projektowych. Koordynator projektu udzielił wywiadu lokalnej stacji telewizyjnej na temat zjawiska drop-out w szkole oraz działań projektowych. Zaprezentowano spoty przygotowane przez uczniów dotyczące zjawiska „drop-out” . Niezwykle wzruszający był pokaz video podsumowujący naszą 2 letnią współpracę, pełen dobrych wspomnień i pozytywnych emocji które łączyły drużynę projektową. Spotkanie tradycyjnie zakończyliśmy ewaluacją, rozdaniem certyfikatów i wspólnym lunchem, podczas którego mogliśmy skosztować tradycyjnych potraw przygotowanych przez społeczność lokalną.

To była niezapomniana podróż, której w dalszym ciągu przyświeca hasło

„Don’t be fool – stay at school” :)