Świetlica szkolna

w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

Kierownikiem świetlicy szkolnej jest mgr Marta Morawicka

Świetlica szkolna otwarta jest codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:45 do 16.30

 

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

            W świetlicy organizujemy różnorakie zajęcia majce na celu rozwój fizyczny oraz umysłowy wychowanków.

            Organizujemy zajęcia:

- umysłowe, w tym odrabianie zadań domowych, zajęcia czytelnicze, krzyżówki, rebusy, sudoku, układanki literowe, zagadki, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia usprawniające pamięć, spostrzegawczość i koncentracje uwagi; gry i zabawy dydaktyczne, pogadanki, rozmowy.

- manualne, zajęcia z wykorzystaniem rozmaitych technik plastycznych i technicznych.

 - ruchowe, zabawy ruchowe i sportowe w sali zabaw- Radosna Szkoła, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.

- muzyczne, informatyczne, rozrywkowe, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne.

            W świetlicy organizowane są różne imprezy okolicznościowe. Uczniowie uczęszczający na zajęcia często biorą udział w różnorodnych konkursach.

Ponadto świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły koordynując wszelakie imprezy, akcje i wydarzenia organizowane na terenie szkoły.

            Aby służyć dzieciom na najlepszym poziomie współpracujemy z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły.

            W celu podnoszenia atrakcyjności zajęć, wychowawcy świetlicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

Zapraszamy do nas!!!