Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca

do przedszkola !

Szanowni rodzice, zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej do
Przedszkola nr 3 na rok szkolny 2022/2023. Oferujemy dla Państwa dzieci
miejsca we wszystkich grupach wiekowych tj. dla 3-latków, 4-latków, 5-latków
i 6-latków. Rekrutacja będzie odbywać się w systemie elektronicznym na

platformie dla rodziców

https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/
3 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

Uwaga ! Kolejność zgłoszeń nie wpływa na wynik rekrutacji. Decydują
kryteria zaznaczone przez rodziców i ilość uzyskanych punktów.
Rodzice logują się do systemu poprzez PESEL dziecka i wprowadzają swoje
własne hasło. Przy wypełnianiu deklaracji zgłoszenia można wybrać
maksymalnie trzy przedszkola w kolejności własnych preferencji.
Wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców
i dostarczyć osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu na adres
mailowy placówki pierwszego wyboru tj. przedszkola wskazanego jako
pierwsze wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych terminach.
Na platformie dla rodziców znajdziecie Państwo również instrukcję jak poruszać
się w systemie, niezbędne druki do pobrania oraz będziecie otrzymywać
powiadomienia o wynikach rekrutacji. Jeżeli zamieścicie Państwo w deklaracji
swój adres e-mail – umożliwi to Wam przywracanie hasła dostępu w przypadku
jego zapomnienia. W przeciwnym razie będziecie zmuszeni osobiście zgłosić się

do naszej placówki w celu przywrócenia dostępu.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem rekrutacji

i przestrzeganie wyznaczonych terminów.

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.