Osiągnięcia naukowe

Co działo się w naszej szkole w II semestrze…

 

 

Uczniowie klasy II b wzięli udział w konkursach miejskich i zajęli czołowe miejsca:

 

XIV Miejski Konkurs "Wyprawa po zdrowie" - III miejsce ( Julia W., Maria S.), który odbył się w  lutym 2020 r.

 

IX Miejski Konkurs "Legendy w miniaturze"  - I miejsce ( Liwia J.)  rozstrzygnięty 22 maja 2020r.

 

 

Klasa 1b

   Uczennica Zofia B. wzięła udział w  ,,Regionalnym konkursie - śpiewanie na ekranie", który odbył się w lutym 2020 r. i zajęła 2 miejsce.

 

Konkursy językowe

  1. Ogólnopolska Olimpiada Olimpus- j. angielski, rozstrzygnięty pod koniec marca 2020r.

Mateusz - 5A- I miejsce- laureat- opiekun Monika Szczubiał
Adrian - 6B- III miejsce- laureat- opiekun Anna Bajek
Zofia - 6C - laureatka- opiekun Anna Adamiak
Emilia - 6A-laureatka- opiekun Anna Adamiak

 

  1.  Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego "Our Climate", który odbył się 9 marca 2020r.

    Adrian - 6B- I miejsce- opiekun Anna Bajek
    Mateusz -5A- III miejsce- opiekun Monika Szczubiał

 

 

 

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 34

1. W dniu 12 kwietnia 2020 r. uczennica klasy 8a Anna zdobyła II miejsce w VIII
Miejskim Konkursie: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach. Hasło przewodnie
tegorocznej edycji było związane z legendami o naszym mieście.
2. W dniu 10 maja 2020 r. został rozstrzygnięty II Miejski Konkurs: Chce się żyć- Warto
pomagać. Jego celem było napisanie opowiadania, które dowodziło, że warto pomagać
innym. Dodatkowo opowiadanie musiało być wzbogacone o ilustrację. Z naszej
szkoły 2 uczennice zajęły I miejsce: Julia z kl 6b i Natalia z kl 6c.
3. W dniu 22 maja 2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie IX edycji Miejskiego Konkursu
Plastycznego: Legendy w miniaturze. W kategorii klas 5-8- należało wykonać kartkę
pocztową związaną z legendą o złotej kaczce.
I miejsce zajął Dominik z kl 6c
II miejsce- Nigella z kl 6b

 

 

VIII Miejski Konkurs: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach już za nami…
W dniu 14 kwietnia br w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi została rozstrzygnięta
ósma edycja konkursu: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach. Tegorocznej edycja
przyświecało hasło programowe: Dabrowa Górnicza w legendach i cieszyła się ona dużą
popularnością wśród uczniów dąbrowskich szkół podstawowych.
Wzięło w nim udział 32 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 10 nauczycieli. Pieczę nad
całością konkursu objęła Pani Dyrektor ZS nr 4- Elżbieta Pełka i doradca metodyczny Pani
Patrycja Kopcińska.
Swój udział potwierdziło 8 szkół podstawowych z naszego miasta.
Konkurs był jednoetapowy. Uczestnicy wzięli udział w następujących kategoriach
zadaniowych:

a) Konkurs literacki: opowiadanie twórcze, którego akcja umieszczona zostanie w
naszym mieście.

I miejsce zajęła Agata Rybak z ZSP nr 5- opiekun Pani Małgorzata Flasza
II miejsce : Anna Widawska z ZS nr 4
III miejsce: Maja Kolka z ZSP nr 1 – opiekun Pani Ilona Łonak
III miejsce: Natalia Zelek ze SP nr 26 – opiekun Pani Marta Puchrowicz- Kasza
b) Konkurs plastyczny: wykonaj ilustrację do znanej legendy o naszym mieście
I miejsce zajęła Gabriela Toborek ze SP nr 28
I miejsce: Kornelia Muniowska z ZSP nr 1
II miejsce: Błażej Dulewski z ZSP nr 1
III miejsce: Alicja Płonka z ZSP nr 1
Opiekunem uczniów była Pani Olga Lipecka .
c) Konkurs informatyczny: Nasze miasto w legendzie – prezentacja
multimedialna w dowolnym programie do dowolnej legendy o Dąbrowie
Górniczej.

I miejsce zajęła Kalina Michalska ze SP 26 – opiekun Pani Anna Korczek
II miejsce: Jakub Przyciasa z ZSS- opiekun Pani Sylwia Czarnik
III miejsce: Piotr Balazs z ZSP nr 1 – opiekun Pani Olga Lipecka
III miejsce: Natalia Pacia ze SP nr 12- opiekun Pan Tomasz Czowalla

Podziękowania przekazujemy naszych sponsorów, do których należy Urząd Miasta Dabrowa
Górnicza, Firma Igus Sp. z o.o. oraz Rodzice naszych uczniów.
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku.
Nagrody zostaną dostarczone do Państwa placówek do końca tego roku szkolnego.
Organizatorzy:
Edyta Pasamonik
Katarzyna Kania- Szteleblak
Patrycja Kopcińska

 

1

 

Osiągnięcia uczniów Szkoła Podstawowa nr 3

                                     1. Dnia 14 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej uczniowie Igor G. kl. 3b i Adrian W. kl 3b wzięli udział 

                                         w Miejskim Konkursie „Słucham i rozumiem”. Uczeń Adrian z klasy 3b (opiekun Marzena Rybczyńska) zajął II miejsce.

                                      2. Dnia 21 marca 2017r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej odbył się XX Miejski Konkurs „Moje Miasto”, w którym

                                         uczniowie Julia kl. 3b, Adrian kl. 3b, Zofia kl. 3c (opiekun Marzena Rybczyńska) zajęli II miejsce. Zadaniem konkursu było rozwiązanie

                                         testu – wiedza o Dąbrowie Górniczej, a następnie wykonanie pracy plastycznej „Bóbr Dąbrowiak”.

                                     3. Dnia 4 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 20 w Dąbrowie Górniczej odbył się VII Regionalny Konkurs Informatyczny dla uczniów

                                         klas III Szkół Podstawowych. Konkurs był pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, Dyrektora Delegatury

                                         Sosnowiec, Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczennica Julia kl. 3b (opiekun Marzena Rybczyńska) w III etapie konkursu zajęła

                                         II miejsce. Na tym poziomie, sprawdzenie wiadomości oraz umiejętności uczniów odbyło się w wyniku testu i zadań praktycznych.

 

 

 

Matematyczne i nie tylko uczniowskie osiągnięcia

Szkoła Podstawowa nr 34

 

       Kończy się rok szkolny 2015/26. Nasi uczniowie walczą o jak najlepsze świadectwa. Rywalizowali również w różnych konkursach osiągając sukcesy.

     W międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny 2016 dla szkoły JDOB” wyróżnionymi uczniami zostali:

w kategorii  Żaczek - klasa 2 c szkoły podstawowej (opiekun A.Ryś)

MIłOSZ 80,00 wyróżniony

 ZOFIA 77,50 wyróżniony

 ŁUKASZ 73,75 wyróżniony

w kategorii Maluch - klasa 4 szkoły podstawowej (opiekun A.Wójcik)

 MATEUSZ 100,00 wyróżniony

w kategorii Beniamin - klasa 5 szkoły podstawowej (opiekun K.Kania-Szteleblak)

 NORBERT 82,50 wyróżniony

 

     W przyrodniczych konkursach wzięli udział :

v  Miejski Konkurs Ekologiczny ,,Jestem częścią przyrody”

  • Zuzia i Kamila z kl. 5 a

v  Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta:

  • Kamila z kl. 5a – uzyskała bardzo dobry wynik w szkole

Zuzia i Amelia z kl. 5a – uzyskały wyróżnienie w szkole