Osiągnięcia naukowe

1

 

Osiągnięcia uczniów Szkoła Podstawowa nr 3

                                     1. Dnia 14 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej uczniowie Igor G. kl. 3b i Adrian W. kl 3b wzięli udział 

                                         w Miejskim Konkursie „Słucham i rozumiem”. Uczeń Adrian z klasy 3b (opiekun Marzena Rybczyńska) zajął II miejsce.

                                      2. Dnia 21 marca 2017r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej odbył się XX Miejski Konkurs „Moje Miasto”, w którym

                                         uczniowie Julia kl. 3b, Adrian kl. 3b, Zofia kl. 3c (opiekun Marzena Rybczyńska) zajęli II miejsce. Zadaniem konkursu było rozwiązanie

                                         testu – wiedza o Dąbrowie Górniczej, a następnie wykonanie pracy plastycznej „Bóbr Dąbrowiak”.

                                     3. Dnia 4 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 20 w Dąbrowie Górniczej odbył się VII Regionalny Konkurs Informatyczny dla uczniów

                                         klas III Szkół Podstawowych. Konkurs był pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, Dyrektora Delegatury

                                         Sosnowiec, Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczennica Julia kl. 3b (opiekun Marzena Rybczyńska) w III etapie konkursu zajęła

                                         II miejsce. Na tym poziomie, sprawdzenie wiadomości oraz umiejętności uczniów odbyło się w wyniku testu i zadań praktycznych.

 

 

 

Matematyczne i nie tylko uczniowskie osiągnięcia

Szkoła Podstawowa nr 34

 

       Kończy się rok szkolny 2015/26. Nasi uczniowie walczą o jak najlepsze świadectwa. Rywalizowali również w różnych konkursach osiągając sukcesy.

     W międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny 2016 dla szkoły JDOB” wyróżnionymi uczniami zostali:

w kategorii  Żaczek - klasa 2 c szkoły podstawowej (opiekun A.Ryś)

MIłOSZ 80,00 wyróżniony

 ZOFIA 77,50 wyróżniony

 ŁUKASZ 73,75 wyróżniony

w kategorii Maluch - klasa 4 szkoły podstawowej (opiekun A.Wójcik)

 MATEUSZ 100,00 wyróżniony

w kategorii Beniamin - klasa 5 szkoły podstawowej (opiekun K.Kania-Szteleblak)

 NORBERT 82,50 wyróżniony

 

     W przyrodniczych konkursach wzięli udział :

v  Miejski Konkurs Ekologiczny ,,Jestem częścią przyrody”

  • Zuzia i Kamila z kl. 5 a

v  Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta:

  • Kamila z kl. 5a – uzyskała bardzo dobry wynik w szkole

Zuzia i Amelia z kl. 5a – uzyskały wyróżnienie w szkole